Home Blog Wat je moet weten over de NIS2 richtlijn
Let’s collab
blog over de NIS2 richtlijn
 • 18 okt 11:56
 • 3 min.
 • Development
akad demirdag
Akad Demirdag

Wat je moet weten over de NIS2 richtlijn

Ondanks dat wij geen ICT bedrijf zijn kunnen ook wij niet ontkennen dat digitalisering steeds prominenter aanwezig is, en dus bedrijven sterk afhankelijk zijn geworden van digitale infrastructuur en ICT-diensten om hun activiteiten uit te voeren. Deze afhankelijkheid brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van cyberbeveiliging. Het is van cruciaal belang dat dus ook wij bewust zijn van de recente ontwikkelingen op het gebied van Network and Information Security (NIS2) en de gevolgen hiervan voor ons maar ook onze klanten.

Wat is NIS2?

Network and Information Security (NIS) verwijst naar een reeks maatregelen die gericht zijn op het beschermen van netwerken en informatiesystemen tegen cyberaanvallen en ongeautoriseerde toegang. NIS2 is de tweede fase van de NIS-richtlijn van de Europese Unie, die is ontworpen om de veiligheid en veerkracht van netwerk- en informatiesystemen binnen de EU te vergroten. Het is een wetgevingskader dat van toepassing is op bedrijven die essentiële diensten aanbieden en digitale dienstverleners, zoals aanbieders van cloud computing, online marktplaatsen en zoekmachines.

Wat is het doel van NIS2?

Het primaire doel van NIS2 is het waarborgen van de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van netwerken en informatiesystemen. Door een robuust kader voor cybersecurity te bieden, streeft NIS2 naar het minimaliseren van de risico’s van cyberincidenten die de digitale dienstverleners en de essentiële diensten kunnen treffen, en uiteindelijk de algehele veiligheid van burgers en bedrijven in de EU te vergroten.

Wat zijn mogelijke implementaties voor naleving van NIS2

Om te voldoen aan de vereisten van NIS2, moeten bedrijven een proactieve aanpak hanteren voor cybersecurity en de bescherming van netwerk- en informatiesystemen. Enkele implementaties waar bedrijven aan kunnen denken om te voldoen aan NIS2 zijn:

 • Cybersecurity beleid: Een duidelijk en robuust beleid opstellen om de bedrijfsinfrastructuur te beschermen en te reageren op cyberincidenten.
 • Risicobeheer: Een systematische benadering implementeren om potentiële risico’s te identificeren, te evalueren en te beheren.
 • Incidentresponsplan: Een plan opstellen om snel en effectief te reageren op cyberincidenten en de impact ervan te minimaliseren.
 • Technische en organisatorische maatregelen: Implementatie van technische maatregelen, zoals firewalls, encryptie en toegangsbeheer, evenals het trainen van personeel op het gebied van cybersecurity.

Waarom geldt NIS2 ook voor Crossmedia House?

Hoewel we voornamelijk werkzaamheden uitvoeren als marketingbureau, hebben wij onder NIS2 een zorgplicht omdat wij websites ontwikkelen, hosten en domeinnamen registreren. Deze diensten zijn immers nauw verbonden met netwerk- en informatiesystemen.

Ook hebben wij toegang tot gevoelige klantgegevens en andere interne gegevens. Een inbreuk op hun systemen kan niet alleen hun eigen bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, maar ook de gegevens van hun klanten compromitteren. Daarom nemen wij NIS2 serieus om de cyberveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en het vertrouwen van onze klanten te behouden.

Een voorbeeld van proactieve maatregelen

Wij zijn ons bewust van het belang van NIS2 en hebben daarom al proactieve maatregelen getroffen om aan de NIS2-richtlijn te voldoen. Het waarborgen van de veiligheid van onze klanten en hun eigen bedrijfsgegevens vinden wij enorm belangrijk. Dat doen wij door middel van:

 • Automatische backups voor website data: Het regelmatig maken van back-ups van websitegegevens om verlies van belangrijke informatie te voorkomen bij eventuele cyberincidenten.
 • Beperken van toegang tot website data: Het implementeren van strikte toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot gevoelige gegevens.
 • Security.txt bestand op de server: Het verstrekken van essentiële contactinformatie aan ethische hackers, zodat eventuele kwetsbaarheden gemakkelijk kunnen worden gemeld en aangepakt.
 • HTTPS-verbindingen: Het zorgen voor een versleutelde en veilige verbinding tussen de gebruiker en de website om de privacy en vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen.
 • Onderhoudsservice: Het aanbieden van regelmatige updates van websites en webshops met de nieuwste beveiligingspatches om kwetsbaarheden te verminderen.

Lees onze case over Vcare hoe wij bij de realisatie van de nieuwe website nu alvast maatregelen hebben genomen voor NIS2.

Conclusie

NIS2 is een cruciale wetgeving die bedrijven in de digitale wereld verantwoordelijkheid en veerkracht biedt als het gaat om cybersecurity. Ook voor ons is het naleven van NIS2 van groot belang, aangezien wij werken met gevoelige klantgegevens en de bedrijfscontinuïteit willen beschermen van onze opdrachtgevers. Door proactieve maatregelen te nemen, zoals het implementeren van beveiligingsprotocollen en het waarborgen van een veilige infrastructuur, kunnen bedrijven in ieder geval zorgeloos hun website of webshops hosten en onderhouden bij Crossmedia House wetende dat we alles eraan doen om cyberdreigingen te weren!

akad demirdag

Akad Demirdag

Digital Marketeer - Director

Let’s collab
Plan een gesprekGratis SEO scan